7.8.2020

Deštivé počasí v první polovině prázdnin zapříčinilo zvýšený průtok v řece, který neumožňoval bezpečné sjetí jezu. Povodí Vltavy proto po dohodě s investorem přistoupilo  k rozhodnutí jez uzavřít do konce vodácké sezóny. Aktuální průtok by již splutí s opatrností umožnil, ale omezení trvá. Tak tedy příští rok...